top of page

WAT DOEN WIJ

Als gezin verlenen wij opvang aan kwetsbare jongeren. Zo proberen wij voor deze jongeren het verschil te maken. We hebben ruimte in ons hoofd, hart en huis om jongeren een kans te geven mee te draaien in ons gezin om zich (verder) te ontplooien en te ontwikkelen vanuit een veilige en stabiele basis.

60b292a1-78cf-4991-b059-6ae82f298592_edited.jpg

WAAR ZIJN WIJ GOED IN

We leggen makkelijk contact met jongeren en hun netwerk, analyseren snel hun hulpvragen en spelen daarop in. We verlenen adequate hulp waarbij we verder kijken dan gedragsuitingen. We hebben een stimulerende en coachende rol naar de jongeren, zijn voorspelbaar door te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen.

'GEEF ME DE VIJF'

We hebben veel ervaring in het werken met jongeren die een ASS diagnose hebben. Werken volgens de ‘Geef me de 5 methode’ is voor ons inmiddels vanzelfsprekend.

20210403_192602_edited_edited.jpg

DOE WAAR JE GOED IN BENT

´Doen waar je goed in bent´ is wat wij stimuleren bij jongeren. We geloven dat iedereen iets heeft waar hij of zij in schittert en daar erkenning voor geven is voor ons het startpunt!


OKÉ ZIJN

Maar ook ‘je bent oké’ is een veel gehoorde zin bij ons. Soms is de rugzak van een jongeren groot door alles wat ze meegemaakt hebben. Vaak zijn ze daardoor bang voor afwijzing. Wat is het dan fijn om te horen dat ze oké zijn!

Glimlachende Tiener

ONZE DOELGROEP

Wij stellen ons gezinshuis open voor 5 jongeren in de leeftijdscategorie van 0 tot en met 19 jaar. Daarnaast hebben we een crisisplek voor één jongere in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar.

We worden enthousiast van onderstaande doelgroepen:

  • Jongeren die niet thuis of in een pleeggezin kunnen wonen

  • Gedragsproblematiek door trauma/hechtingsmoeilijkheden

  • Jongeren met een normaal begaafd IQ

  • Jongeren met een ASS diagnose

  • Jongeren die vastlopen in (sociale)vaardigheden en psychosociale problemen (angst, somberheid, depressie) ervaren

  • Gezinsproblematiek, ingewikkelde familierelaties

  • Tijdelijke plaatsing waar gekeken wordt of terugkeer naar huis mogelijk is

bottom of page